تماس با ما

کرمانشاه

آدرس معدن: کرمانشاه ، کیلومتر 15 جاده بیستون ، جاده روستایی سرارود ، معدن سنگ ذوالفقار
Info@zolfagharstone.com
www.zolfagharstone.com
شماره تماس: 9122993700 98+

تهران

آدرس کارخانه:تهران ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار بوستان ، خیابان گلبن 8 ، پلاک 12
Info@zolfagharstone.com
www.zolfagharstone.com
شماره تماس: 3 -56233051 21 98+